Prihláška na jesenný denný tábor

  Údaje o zákonnom zástupcovi

  Vaše meno a priezvisko:

  Váš telefón:

  Váš email:

  Vaša adresa:

  Ulica a číslo:

  Mesto:

  PSČ:

  Údaje o dieťati

  Meno a priezvisko dieťaťa:

  Dátum narodenia*:

  * Dôležité: Prosím, vyplňte správne. Meno dieťaťa (doplnkový údaj) a Dátum narodenia (VS) sa budú používať pri platbe prevodom za SummerCamp

  Alergie, lieky, iné zdravotné:

  Cena: 35€/deň (oba dni 70€)

  Je možné sa prihlásiť aj len na jeden deň. Touto prihláškou si Vami zvolený termín rezervujete. Po uhradení poplatku na náš účet máte miesto isté - tešíme sa na Vás aj Vaše dieťa.

  Dieťa prihlasujem na:

  Úroveň angličtiny:

  Ďalšie poznámky, čo by sme mali o Vašom dieťati vedieť:

  Odkiaľ ste sa od nás dozvedeli?

  Uplatnenie rekreačného poukazu (ďalej len RP) u zamestnávateľa.

  Viac o Rekreačných Poukazoch aj tu ...

  vystaviť faktúru pre uplatnenie rekreačného poukazu u zamestnávateľa.

  1. Platba za tábor musí byť uhradená z účtu rodiča, ktorý žiada uplatnenie RP

  2. Faktúra musí byť vystavená na rodiča, ktorý žiada uplatnenie RP

  3. Na faktúre musí byť uvedené meno dieťaťa a termín konania tábora

  4. Niektorí zamestnávatelia ešte okrem faktúry požadujú aj potvrdenie o účasti (potvrdíme Vám ho v posledný deň konania tábora)

  5. Dodatočné vystavenie a úpravy dokladov budú účtované podľa zverejnených VOP.

  Údaje na faktúre pre zamestnávateľa


  Meno a priezvisko :
  Ulica a číslo:
  Mesto:
  PSČ:

  Dodatočné vystavenie a úpravy dokladov budú účtované podľa zverejnených VOP.